top of page

מדיניות ביטולים

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" יחד עם זאת אנו מבינים שלפעמים יש לחיים תוכניות אחרות ממה שרצינו. במידה והביטול הוא עד 48 שעות לפני הסדנה, החזר מלא בניכוי 5% עמלת סליקה. פחות מ 48 שעות לפני החזר של 50%.

bottom of page